Object

Title: Technological Progress and Economic Growth: Evidence from Poland

Title in english:

Postęp techniczny a wzrost gospodarczy: przypadek polskiej gospodarki

Creator:

Gurgul, Henryk ; Lach, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 354-386

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki testowania przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy liczbą patentów, nakładami na BiR i PKB w Polsce w oparciu o dane kwartalne dla okresu 2000 Q1-Q4 2009. Wyniki badań potwierdziły istotny wpływ postępu technicznego na PKB w Polsce. Co więcej, stwierdzono, iż liczba patentów jest przyczyną zmian wielkości zatrudnienia, która z kolei wpływa na poziom nakładów na BiR. Wpływ liczby patentów na wielkość wydatków na BiR został także potwierdzony poprzez analizę dodatkowego dwu¬wymiarowego modelu. Pomimo, iż nakłady na BiR w Polsce są wciąż niskie, przeprowadzone badania dostarczyły dowodów potwierdzających istotny wpływ postępu technicznego na wzrost PKB. Wzorem innych wysoko rozwiniętych krajów OECD tak rząd jak i prywatni przedsiębiorcy powinni zwiększyć wielkość inwestycji w sektorze BiR polskiej gospodarki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118857

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information