Object

Title: Finansowe konsekwencje wyboru strategii kapitału obrotowego przedsiębiorstw z sektorów niefinansowych w Polsce

Title in english:

Financial Consequences of Working Capital Strategy Selection of Enterprises from Non-Financial Sectors in Poland

Creator:

Szczepaniak, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141, s. 150-159

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba ustalenia siły związków między rodzajem strategii kapitału obrotowego a rentownością i płynnością finansową. Do oceny zależności między tymi kategoriami wykorzystany został współczynnik korelacji liniowej Pearsona. W artykule dokonano oceny krótkoterminowego ryzyka przedsiębiorstw z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Badania dotyczą wartości średnich dla sektorów niefmansowych wybranych wskaźników w latach 2004-2009. Wyniki badań wskazują na silny związek liniowy między poziomem kapitału obrotowego a rentownością i płynnością finansową. Z badań wynika również, że o poziomie kapitału obrotowego decyduje zarówno charakter prowadzonej działalności, jak i faza cyklu koniunkturalnego. Ocena zmienności, dokonana z wykorzystaniem odchylenia standardowego, pozwoliła wskazać na sektory: lekki i telekomunikacyjny jako najbardziej ryzykowne, natomiast najmniej ryzykowne w badanym sześcioletnim okresie okazały się media i handel.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119630

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 29 ; Zastosowania metod ilościowych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information