Object

Title: Zadania polityki społecznej wobec współczesnych wymagań opieki kompensacyjnej w Polsce - stan i wyzwania przyszłości

Title in english:

Tasks of Social Policy Towards Modern Standards of Children and Family Care in Poland - Present State and Perspectives

Creator:

Szczepaniak, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 78-88

Abstrakt:

W Polsce stosunkowo niedawno podjęte zostały działania mające na celu wprowadzenie długo oczekiwanych zmian w opiece kompensacyjnej. Zmiany te związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania tejże opieki do współczesnych standardów europejskich w zakresie zwalczania i kompensacji sieroctwa społecznego, które związane są przede wszystkim z rozwojem specjalistycznych działań profilaktycznych wobec zagrożonych rodzin oraz z odchodzeniem od instytucjonalnych na rzecz rodzinnych form opieki. W niniejszym artykule autorka koncentruje się na wspomnianych powyżej zadaniach polityki społecznej. Wskazuje przy tym rekomendacje dla polityków społecznych dotyczące postulowanych zmian w opiece kompensacyjnej a także główne szanse i bariery warunkujące wdrażanie owych postulatów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119849

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information