Object

Title: Przesłanki kształtowania się grup interesu w sferze gospodarczego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego

Title in english:

Prerequisites of Forming Interest Groups in the Sphere of Economic Utilization and Protection of Natural Environment

Creator:

Rumianowska, Irena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 118-122

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania możliwości kształtowania się grup interesu w sferze gospodarczego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego w oparciu o podstawowe przesłanki ideologiczno-aksjologiczne, a także określenie celu i charakteru ich działań. W związku z tym przedstawiono antropocentryzm i przyrodocentryzm, będące podstawowymi koncepcjami filozoficznymi, pozwalającymi na wyjaśnienie stosunku do środowiska przyrodniczego i sposobu korzystania z jego zasobów poszczególnych grup społecznych oraz podziału tych grup na nieekologiczne i ekologiczne. Wskazano na zróżnicowanie grup biznesowych ze względu na realizowane interesy środowiskowe oraz przedstawiano organizacje i społeczne grupy ekologiczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119861

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information