Object

Title: Podmioty rynkowe i państwo wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Title in english:

Market Operators, the State Towards Corporate Social Responsibility

Creator:

Rojek-Nowosielska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 209-217

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę omówienia negatywnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rynku, ze szczególnym naciskiem na efekty zewnętrzne. Punktem odniesienia do przedstawionej sytuacji stała się koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorka sugeruje, że realizowanie jej zasad może być jednym ze sposobów na niwelowanie niedoskonałości mechanizmu rynkowego (a dokładnie efektów zewnętrznych). Dodatkowo, dla pełniejszego ukazania obrazu społecznej odpowiedzialności, omówiono kwestie poziomów i obszarów społecznej odpowiedzialności. Autorka wskazuje także, iż dodatkowym problemem w prowadzonych rozważaniach jest brak doprecyzowania granicy społecznej odpowiedzialności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119860

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information