Object

Title: Zasady społecznej odpowiedzialności przed-siębiorstw z perspektywy klienta

Title in english:

The principles of corporate social responsibility – the customer’s expectations perspective

Creator:

Rojek-Nowosielska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 151, s. 504-513

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę omówienia zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) z perspektywy klientów. Przybliżona została idea SOP oraz jej zasady bazujące na deklaracjach przyjętych podczas obrad Okrągłego Stołu z Caux. Omówiono także pojęcie klienta i wzajemne zależności klient–przedsiębiorstwo. Dla pełniejszego obrazu poruszanych kwestii omówione zasady SOP zestawiono z oczekiwaniami współczesnego konsumenta. Uwidoczniono przez to, że założenia z Caux stawiają „wyższy poziom wymagalności” niż przedstawiony w badaniach empirycznych obraz oczekiwań konsumenta.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123981

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 151 ; Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information