Object

Title: Pracownik w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym

Title in english:

Employee in Social Responsible Company

Creator:

Rojek-Nowosielska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 43, s. 208-215

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a dokładniej jej zasad, które w swojej tematyce poruszają aspekt pracowniczy. Dodatkowo, w celu uzupełnienia przeprowadzonych rozważań, przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z trzech państw europejskich. Pozwolą one zauważyć różnice i podobieństwa w realizacji wyznaczonych założeń koncepcji SOP oraz wskazać, które z nich są realizowane najczęściej i najrzadziej w analizowanych przedsiębiorstwach w Polsce, Niemczech i we Francji. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122996

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 43 ; Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information