Object

Title: Problem pomiaru efektywności działalności przedsiębiorstw zorientowanych na tworzenie wartości

Title in english:

Problem with Efficiency Measurement of Activity in Enterprises Oriented on Value Creation

Creator:

Michalczuk, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 433-446

Abstrakt:

Problematyka pomiaru i oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa stanowi jeden z istotniejszych obszarów, który wymaga ciągłych analiz, jak i też modyfikacji. Dotyczy to m.in. możliwości pomiaru efektywności rozpatrywanej przez pryzmat tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Realizacja tego procesu w praktyce wymaga zintegrowanego podejścia do systemu pomiaru efektywności, w którym tradycyjne mierniki finansowe uzupełniane są miarami pozafinansowymi i są powiązane ze strategią i wizją rozwoju przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na potrzeby zintegrowanego podejścia do systemów pomiaru efektywności są metody oparte na kartach, w tym na Zrównoważonej Karcie Wyników (ang. Balanced Scorecard - BSC).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121403

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information