Object

Title: Czynniki kształtujące wartość współczesnego przedsiębiorstwa

Title in english:

Factors Influencing a Contemporary Company's Value

Creator:

Paździor, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 253-260

Abstrakt:

Wzrost wartości przedsiębiorstwa to jeden z podstawowych celów współczesnego biznesu. Dążenie do tego wzrostu wymaga zwrócenia większej uwagi na czynniki kształtujące tę wartość. Potencjał gospodarczy tkwiący w majątku rzeczowym, aczkolwiek konieczny, nic jest wystarczający, by zapewnić właścicielom odpowiednie korzyści. Trzeba go bowiem skierować na realizację takich zadań, które w określonych warunkach pozwolą na osiągnięcie wysokiej efektywności. We współczesnej gospodarce poziom ten w coraz większym stopniu zależy od zasobów niematerialnych, takich jak kwalifikacje zatrudnionych, ich kreatywność i skłonność do ryzyka, organizacja procesów wewnętrznych, relacje z otoczeniem itp. Aktywa te tworzą określoną infrastrukturę, dzięki której uruchamiany jest potencjał ekonomiczny tkwiący w zasobach materialnych. Tylko odpowiednie połączenie aktywów rzeczowych i finansowych z zasobami niematerialnymi stwarza szanse na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120344

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information