Object

Title: Ocena wartości informacyjnej (poznawczej) indeksu В jako miary wpływu opodatkowania dochodu na opłacalność inwestycji w działalność B+R

Title in english:

Evaluation of the В-index as a Measure Assessing the Influence of Incomc Taxation on R&D Profitability

Creator:

Adamczyk, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 13-21

Abstrakt:

W ostatnich dwudziestu latach wzrosło zainteresowanie państw wykorzystaniem bodźców podatkowych do wspierania działalności B+R przedsiębiorstw. W związku z tym pojawiła się również potrzeba stworzenia miary pozwalającej na analizę oddziaływania tego rodzaju bodźców na przedsiębiorstwa. Obecnie najpopularniejszą stosowaną miarą wpływu opodatkowania na działalność B+R jest stworzony na początku lat 80. XX w. indeks B. Celem artykułu jest ocena wartości informacyjnej tej miary, w szczególności w aspekcie realistyczności przyjętych założeń oraz pola recepcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120317

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information