Object

Title: Modelowe ujęcie czynników pozacenowych wpływających na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa

Title in english:

A Modeling Approach to Non-price Factors Affecting the Probability of Applying for Bank Credit by Small Businesses

Creator:

Zawadzka, Danuta ; Ardan, Roman

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 430-441

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena czynników pozacenowych wpływających na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, przyjęto tezę, że zależy ono od zbioru czynników charakteryzujących sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstwa, struktury zarządzania, poziomu ryzyka operacyjnego oraz zbioru czynników subiektywnych nawiązujących do postrzegania przez małe przedsiębiorstwa kredytu bankowego jako źródła finansowania działalności. Ocenę czynników dokonano na podstawie modelu wykorzystującego regresję logitową. Badaniem objęto 368 małych podmiotów, w tym 231 mikroprzedsiębiorstw. Stwierdzono, że największy wpływ na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa mają takie czynniki, jak: wielkość sprzedaży, płynność finansowa, wiek przedsiębiorstwa, forma organizacyjno-prawna, a także subiektywne oceny zarządzających dotyczące relacji między kredytem bankowym a kredytem handlowym oraz postrzeganie przez nich kredytu bankowego z punktu widzenia korzyści i kosztów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120367

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information