Object

Title: Wpływ kredytowania na sytuację finansową wybranych podmiotów gospodarczych

Title in english:

Wpływ kredytowania na sytuację finansową wybranych podmiotów gospodarczych / The Influence of Crediting on the Financial Situation of Chosen Economic Entities

Creator:

Parvi, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 224-232

Abstrakt:

Aby przedsiębiorstwo mogło doskonałe prosperować na rynku, musi mieć zachowaną płynność finansową. Jednym z czynników regulujących płynność finansową jest kredyt. Zaciągnięty i wykorzystany zgodnie z założeniami wzmacnia zdolność firmy do wywiązywania się ze swoich zobowiązań. W związku z tym firmy mogą wykorzystywać zasób) płynne, a więc te aktywa bieżące, które mogą być szybko zamienione na gotówkę. Niepodważalny jest fakt, iż przedsiębiorstwo, aby funkcjonować, musi posiadać płynność finansową Głównym źródłem pozyskiwanych środków jest kredyt.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120341

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information