Object

Title: Wpływ zmienności kursów walutowych na ryzyko kredytowe banków

Title in english:

The Influence of Currency Fluctuations on Banks' Credit Risk

Creator:

Stefański, Artur ; Stoła, Emilia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 318-329

Abstrakt:

W wyniku kryzysu finansowego z 2008 r. i globalnej recesji gospodarczej, w tym m.in. wahań kursów walutowych, sytuacja na polskim rynku bankowym pogorszyła się. Efektem zaostrzeń polityki kredytowej banków komercyjnych są trudności w pozyskiwaniu kredytów przez przedsiębiorców i klientów detalicznych. Mimo zmian w procedurze przyznawania kredytów pojawiły się wątpliwości co do bezpieczeństwa funkcjonowania banków w polskim sektorze bankowym. Celem opracowania było określenie wpływu zmian kursów walutowych na poziom kredytów nieregularnych w portfelach kredytów walutowych na próbie badawczej dwóch banków: spółdzielczego i komercyjnego. W obu przypadkach skutkiem zmian bieżących kursów euro i dolara był wzrost niespłacanych kredytów walutowych, na walutowe należności nieregularne miały także wpływ zmiany kursu euro z przesunięciem o 3 miesiące.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120351

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information