Object

Title: Modele obliczeniowe równowagi ogólnej - ramy teoretyczne, zastosowanie przy ocenie skutków liberalizacji handlu

Title in english:

Computable general equilibrium models - theoretical frameworks and their use in assessing the impact of trade liberalization

Creator:

Bobowski, Sebastian

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18), s. 128-145

Abstrakt:

Ekonomiści wykorzystują rozmaite narzędzia analityczne celem modelowania implikacji pełnej czy ograniczonej liberalizacji handlu dla gospodarki globalnej czy konkretnych rynków narodowych. Oceny wypracowywane w modelach CGE niejednokrotnie istotnie się różnią, np. w kwestii potencjalnego wpływu pełnej liberalizacji handlu na poziom światowego dobrobytu czy ubóstwa. Bez wątpienia, ich popularność determinowana jest uproszczonymi założeniami i konkluzjami. Ponadto dostępnych jest coraz więcej danych. Pozostaje jednak pytanie co do obiektywizmu formułowanych prognoz. Ostatnie eksperymenty wydają się być bardziej pesymistyczne, rozszerzając kategorię potencjalnych przegranych z tytułu pełnej liberalizacji handlu w gronie krajów rozwijających się i słabiej rozwiniętych. Jeśli chodzi o potencjalne skutki pełnej liberalizacji handlu w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, modele CGE rysowały relatywnie optymistyczny krajobraz globalnej gospodarki poprzez takie efekty, jak przyrost poziomu dobrobytu czy ograniczenie poziomu ubóstwa. Od 2000 r., po inicjacji Rundy Rozwojowej Doha, w realiach dużych oczekiwań ze strony państw rozwijających się, skromny postęp i rozczarowujące rezultaty negocjacji zagroziły perspektywom dalszej multilateralizacji globalnego systemu handlowego, prowadząc do stymulacji drugiej fali regionalizmu - procesu bezpośrednio wiązanego z dynamiczną ekspansją regionalnych porozumień handlowych, w szczególności bilateralnych. R.E. Baldwin rzucił nieco światła na polityczne motywacje wielu tego rodzaju inicjatyw, podając w wątpliwość użyteczność wykorzystywanych często ex ante modeli CGE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:20561

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information