Object

Title: Koncepcja społecznej odpowiedzialności banku w odniesieniu do jego interesariuszy

Title in english:

The concept of bank's corporate social responsibility in relation to its stakeholders

Creator:

Leszczyński, Piotr

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18), s. 104-115

Abstrakt:

Artykuł przedstawia koncepcję zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility), koncentrując szczególną uwagę na roli i znaczeniu interesariuszy w odniesieniu do banku. W pracy dokonano syntezy tych pozostających w relacjach z bankiem podmiotów oraz wskazano, jakie kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności są najistotniejsze w aspekcie współpracy z nimi. Podkreślono, że przedsiębiorstwo w swej działalności powinno być świadome, wobec jakich podmiotów pozostaje ono odpowiedzialne - rozpoznanie tych podmiotów oraz odpowiednie przyjęte normy postępowania w pryzmacie CSR pozwalają na analizę zarówno zagrożeń, jak i szans banku w procesie tej współpracy i funkcjonowanie zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności. W pierwszej części artykułu opisano coraz bardziej popularną w kontekście ostatnich zawirowań na rynkach finansowych koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W drugiej części analizie poddano otoczenie banku w pryzmacie społecznej odpowiedzialności, skupiając się na interesariuszach. W artykule poruszono aspekty istotne z punktu widzenia banku jako jednostki zaufania publicznego, od której oczekuje się więcej niż tylko działalności "dla zysku". Istotne jest w opinii autora przekazanie jasnego komunikatu do kadry zarządzającej banków, że uwzględnianie idei Corporate Social Responsibility w procesach decyzyjnych oraz budowaniu strategii nie tylko umożliwi przedsiębiorstwu w długim okresie czerpanie z tej działalności profitów, ale wpłynie też na korzyści dla całego społeczeństwa, które oczekuje od banków działania aktywnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:20531

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information