Obiekt

Tytuł: Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R

Tytuł odmienny:

Fractional factorial design and its implementation in conjoint package R program

Autor:

Bartłomowicz, Tomasz ; Bąk, Andrzej

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 103-114

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano rozwinięcie pakietu conjoint programu R o funkcję: caFactorialDesign() umożliwiającą generowanie kompletnego lub cząstkowego układu czynnikowego oraz funkcję caEncodedDesign() umożliwiającą kodowanie uzyskanych eksperymentów. Podstawą działania obu funkcji jest implementacja w pakiecie conjoint funkcji pakietu AlgDesign. W proponowanym rozwiązaniu zakłada się, że do uzyskania odpowiedniego układu czynnikowego wystarczające powinny być dane dotyczące liczby branych pod uwagę zmiennych oraz ich poziomów z ich nazwami włącznie.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24270

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji