Obiekt

Tytuł: Wpływ układu czynnikowego na pomiar preferencji konsumentów metodą Maximum Difference Scaling

Tytuł odmienny:

Impact of factorial design on the measurement ofconsumers’ preferences using Maximum Difference Scaling

Autor:

Bartłomowicz, Tomasz

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 33-43

Abstrakt:

Jednym z elementów badań marketingowych jest pomiar preferencji konsumentów realizowany m.in. z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. W metodzie tej na etapie gromadzenia danych wykorzystywany jest układ eksperymentu w postaci cząstkowego układu czynnikowego, w którym pod uwagę bierze się ograniczony zbiór profilów (produktów lub usług). Rezygnacja z tzw. pełnego układu czynnikowego, w którym liczba profilów przekracza zdolność oceny respondentów, oznacza wybór jednego z wielu możliwych układów czynnikowych, pod warunkiem zachowania wymaganych reguł statystycznych. Celem artykułu jest ocena wpływu układu badania na wynik pomiaru preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. Zastosowanie układów spełniających lub nie warunki symetryczności i/lub zrównoważenia pozwoliło ocenić wpływ poszczególnych układów na uzyskiwane wyniki. W obliczeniach zastosowano autorski pakiet MaxDiff programu R

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2015.2.03 ; oai:dbc.wroc.pl:30715

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji