Object

Title: Znaczenie wiedzy akademickiej dla wynalazczości przedsiębiorstw w Polsce

Title in english:

The importance of academic knowledge for the inventiveness of enterprises in Poland

Creator:

Wachowska, Małgorzata

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10), s. 77-88

Abstrakt:

Odkąd wiedzę uznano za kluczową dla innowacyjności i w konsekwencji dla wzrostu gospodarczego, w polityce poszczególnych państw nacisk został położony na stymulowanie procesów generowania i dyfuzji wiedzy. Za istotne źródło wartościowej wiedzy uznano przede wszystkim uniwersytety, współpracę między nauką a przemysłem zaś za ważną dla wynalazczości przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu wynalazki generowane przez przedsiębiorstwa uzyskujące ochronę patentową w Polsce opierają się na wiedzy akademickiej oraz czy przedsiębiorstwa, które przy tworzeniu swych wynalazków w większym stopniu korzystają z zasobów wiedzy nauki, są jednocześnie bardziej innowacyjne (mogą się poszczycić większą liczbą patentów). Do określenia stopnia oparcia wynalazczości przedsiębiorstw na wiedzy pochodzącej ze sfery nauki została wykorzystana metoda tzw. cytowań patentowych, polegająca na analizie dokumentów patentowych przedsiębiorstw pod kątem lokalizacji źródeł wiedzy, którą cytują te przedsiębiorstwa. Dokładniej – źródła wiedzy, na które powoływali się w swych opisach patentowych wynalazcy z przedsiębiorstw otrzymujących w latach 2005-2011 patenty w Polsce, zostały sprawdzone pod względem tego, czy cytowana wiedza stanowiła zasób wiedzy uniwersyteckiej [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:34172

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information