Object

Title: W sprawie klasyfikacji podatków majątkowych – podstawowego potencjału dochodowego samorządu terytorialnego

Title in english:

On the classification of taxes on property – the basic income potential of local selfgovernment

Creator:

Felis, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 362-372

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia klasyfikacji podatków majątkowych. Uznano, iż kryteria klasyfikacji podatków majątkowych powinny odwoływać się do trwałych oraz łatwych do zidentyfikowania cech. W rezultacie wykorzystano następujące kryteria: ekonomiczny proces powstawania i użytkowania dochodu (przedmiotowe), jednoznaczną konkretyzację przedmiotu opodatkowania (ekonomiczne), związek pomiędzy normatywnie określonymi elementami techniki opodatkowania a rzeczywistym stanem (związek pomiędzy obciążeniem formalnym i materialnym), zakres terytorialny podatków (miejsca przeznaczenia środków pochodzących z podatków). Dzięki nim możliwe jest uporządkowanie materii podatków majątkowych oraz zidentyfikowanie ich cech, co może stanowić wkład do dyskusji nad kształtem reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73364

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information