Object

Title: Istota i uwarunkowania wyborów telepracy w ocenie młodzieży studenckiej

Title in english:

The essence and conditions of teleworking choices in the assessment of students

Creator:

Pruchnik, Mateusz ; Pruchnik, Kacper

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 147-165

Abstrakt:

W artykule przedstawiono przyczyny rozwoju telepracy oraz teoretyczne podstawy wiedzy na temat definiowania i rozumienia, a także możliwości świadczenia telepracy jako jednej z atypowych form zatrudnienia. Podejmowanie aktywności zawodowej w formie telepracy nie jest zjawiskiem nowym w Polsce, jednak w ostatnich latach staje się coraz częściej stosowaną i pożądaną formą zatrudnienia wśród młodych pracowników. Dlatego też ważną część opracowania stanowi wskazanie mocnych i słabych stron telepracy oraz predyspozycji telepracowników. Istotną częścią badania są również uwarunkowania pozytywnych i negatywnych aspektów telepracy. Głównym celem jest przedstawienie wyników badania percepcji telepracy w grupie studentów wrocławskich uczelni wyższych. Autor przyjął, że świadomość telepracy winna iść w parze z jej akceptacją jako formą relatywnie inną od tradycyjnej formy zatrudnienia. Otrzymane wyniki wskazują na to, że studenci jako potencjalni telepracownicy prawidłowo interpretują pojęcia związane z telepracą, jednak nie przejawiają chęci podejmowania aktywności zawodowej w formie telepracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.11 ; oai:dbc.wroc.pl:78617

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information