Obiekt

Tytuł: Związki fluoroorganiczne - przemysłowe zastosowanie i skutki ich obecności w środowisku przyrodniczym

Tytuł odmienny:

Fluorine compunds - industrial applications and side effects of their presence in nature

Autor:

Żebrowska, Marta K.

Opis:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 2 (9), s. 107-127

Abstrakt:

Uważa się, że fluor jest pierwiastkiem szkodliwym nie tylko dla żywych organizmów, w tym dla człowieka, ale również dla jego otoczenia. Związki fluoroorganiczne przyczyniają się do znacznej degradacji środowiska przyrodniczego, powodują powstawanie obszarów o zmniejszonej koncentracji ozonu, czyli tzw. dziur ozonowych, i do generowania efektu cieplarnianego. W pracy, będącej przeglądem literatury, przedstawiono gałęzie przemysłu, w których związki fluoroorganiczne są powszechnie stosowane, problemy środowiskowe związane z ich występowaniem w przyrodzie oraz wskazano na odmienny typ oddziaływania w porównaniu z nieorganicznymi związkami fluoru. Wśród obecnie występujących na rynku produktów wyszczególniono między innymi połączenia chlorofluorowęglowe i ich analogi, polimery fluorowe, ciecze jonowe, preparaty farmaceutyczne i kosmetyczne, środki ochrony roślin, barwniki oraz wskazano związki fluoroorganiczne naturalnie występujące w przyrodzie

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24395

Język:

pol

Powiązania:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 2 (9)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji