Object

Title: Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy

Title in english:

Financial reporting and shareholders’ expectations

Creator:

Janik, Wiesław

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 40-49

Abstrakt:

Przez pryzmat informacji sprawozdawczej dokonuje się oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Duży wpływ na tę ocenę wywiera polityka rachunkowości prowadzona przez jednostkę gospodarczą. Wiele alternatywnych rozwiązań zawartych w ustawie o rachunkowości utrudnia ocenę i analizę porównawczą różnych przedsiębiorstw. Pojawiają się propozycje rozbudowy sprawozdawczości finansowej. Ze względu na potrzeby informacyjne potencjalnych odbiorców oraz ich możliwości pozyskania informacji uzupełniającej wskazana jest dalsza standaryzacja sprawozdawczości finansowej oraz uzupełnienie jej o informację pozafinansową (np. o kapitale intelektualnym)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:71260

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information