Object

Title: Rola etyki zawodowej w kształceniu potencjalnych kandydatów na biegłych rewidentów

Title in english:

Role of Professional Ethics in the Education of Potential Candidates for Auditors

Creator:

Renik, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 4, s. 121-131

Abstrakt:

Celem niniejszego badania jest określenie roli etyki w zawodzie biegłego rewidenta w kształceniu potencjalnych kandydatów na studiach wyższych w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie krytycznej analizy literatury, aktów prawnych oraz analizy programów nauczania w postaci sylabusów polskich uczelni ekonomicznych. Mimo podkreślania znaczenia i roli etyki w zawodzie biegłych rewidentów, polskojęzyczne programy kształcenia uczelni ekonomicznych na kierunkach lub specjalnościach związanych z audytem, rewizją lub controllingiem oferują niewielką liczbę przedmiotów w zakresie etyki zawodowej. Badania literaturowe potwierdzają braki w edukacji w zakresie etyki wśród studentów (potencjalnych kandydatów). W związku z tym warto w przyszłości rozważyć rozszerzenie oferty kształcenia w celu zwiększenia wiedzy niezbędnej do zdobycia kwalifikacji i świadomości postaw etycznych potencjalnych kandydatów na biegłych rewidentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.4.11 ; oai:dbc.wroc.pl:125448

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information