Object

Title: Determinants of tourism demand in Greece: A panel data approach

Title in english:

Determinanty popytu turystycznego w Grecji: analiza danych panelowych

Creator:

Agiomirgianakis, George M. ; Sfakianakis, George

Description:

Ekonometria = Econometrcis, 2014, Nr 1 (43), s. 15-26

Abstrakt:

Niniejsza praca ma na celu zbadanie determinant popytu turystycznego w Grecji w ciągu ośmiu lat (2004-2011). Turystyka stanowi główny nurt greckiej gospodarki. Udział turystyki w gospodarce waha się tu od 15 do 20% PKB, odpowiednio dla pomiaru wykonywanego bezpośrednio i pośrednio. W artykule zastosowano podejście makroekonometryczne, a przede wszystkim na podstawie istniejącej literatury wykorzystano techniki estymacji danych panelowych dla danych szczegółowych dla kraju (lub regionu), będących kombinacjami składników makroekonomicznych, wskaźników oraz (względnych) wskaźników cen. W użytych specyficznych technikach ekonometrycznych wzięto pod uwagę zarówno właściwości statystyczne zmiennych, jak i różnice przekrojowe między nimi. Głównym wnioskiem przeprowadzonego badania jest to, że podejście wykorzystujące makroekonomiczne dane panelowe do wyjaśnienia wpływów z turystyki prowadzi do stworzenia modelu raczej dobrze dopasowanego, w którym zmienne niezależne dobrze opisują zmienną zależną. Wnioski sugerują również, że określone kierunki polityki kolejnych rządów Grecji (zarówno teraźniejszych, jak i poprzednich), które wskazywały na poprawę konkurencyjności oraz orientacji gospodarki na zewnątrz, mogą rzeczywiście wpłynąć pozytywnie na perspektywy greckiego sektora turystycznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25580

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 1 (43)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information