Object

Title: Assessment of interpersonal trust of Poles by principal components analysis and log-linear modeling

Title in english:

Ocena zaufania interpersonalnego Polaków za pomocą analizy głównych składowych oraz modelowania log-liniowego

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Description:

Ekonometria = Econometrcis, 2014, Nr 1 (43), s. 74-86

Abstrakt:

Zaufanie interpersonalne w Polsce odznacza się bardzo niskim poziomem. Niniejsza praca ma na celu analizę tego zjawiska na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego. Za pomocą analizy głównych składowych zbadano stopień zaufania interpersonalnego w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Powiązania trzech wymiarów zaufania, czyli ufności, uczciwości i pomocności, były analizowane za pomocą modeli log-liniowych i miary zgodności opinii właściwej dla zmiennych niemetrycznych. Syntetyczny miernik utworzony na podstawie pierwszej głównej składowej potwierdził stosunkowo słabe zaufanie społeczne Polaków. Wykryto umiarkowaną zgodność opinii na temat dwóch z trzech aspektów tego zjawiska, a w większości przypadków nie stwierdzono interakcji między wszystkimi trzema wymiarami zaufania interpersonalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.1.06 ; oai:dbc.wroc.pl:25585

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 1 (43)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

This page uses 'cookies'. More information