Object

Title: Kształtowanie się kosztów obsługi zadłużenia w miastach na prawach powiatu

Title in english:

Debt servicing costs in townships

Creator:

Dziuba, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 159-172

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując w swojej gospodarce finansowej przychody zwrotne, stają przed koniecznością ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia. Składają się na nie głównie odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Koszty te stanowią element wydatków budżetowych i jako takie mogą istotnie wpływać na saldo budżetu, zwiększając potrzeby pożyczkowe i powodując dalszy przyrost długu. Celem artykułu jest omówienie podstawowych kategorii kosztów obsługi długu oraz ocena ich znaczenia w strukturze wydatków budżetowych miast na prawach powiatu. Przeprowadzona analiza wskazuje na niewielkie obecnie znaczenie omawianych kosztów i ich znikomy wpływ na poziom zadłużenia badanych jednostek

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73168

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information