Object

Title: Konkurencyjność gospodarek Ukrainy i Polski – analiza komparatywna

Title in english:

Competitiveness of Ukraine and Poland economies − comparative analysis

Creator:

Popławska, Żanna ; Limański, Andrzej ; Drabik, Ireneusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 258-269

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie oceny obecnego poziomu konkurencyjności ukraińskiej gospodarki w porównaniu z postępem gospodarki polskiej z uwzględnieniem różnych podejść, wskazanie największych problemów prowadzenia biznesu na Ukrainie i w Polsce oraz zdefiniowanie potencjalnych przewag konkurencyjnych obu krajów. Dane prezentowane w artykule pochodzą z rankingów opublikowanych przez Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem (International Institute for Management Development – IMD) oraz Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF). Metodologie stosowane przez te instytucje są tak skonstruowane, aby można było ocenić poziom konkurencyjności danej gospodarki za pomocą jednego wskaźnika obliczanego na podstawie skomplikowanego algorytmu opartego na wielu szczegółowych czynnikach. Na podstawie przeprowadzonej analizy konkurencyjności gospodarek Ukrainy i Polski można stwierdzić, że w ostatnich latach nastąpiło względne pogorszenie pozycji konkurencyjnej tych krajów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.23 ; oai:dbc.wroc.pl:59594

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information