Object

Title: Ryzyko sekularnej stagnacji w krajach Unii Europejskiej

Title in english:

Risk of secular stagnation in the EU

Creator:

Sordyl, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 319-331

Abstrakt:

Przedłużająca się recesja po globalnym kryzysie finansowym spowodowała odnowienie zainteresowania hipotezą sekularnej („wieczystej”) stagnacji, zaproponowaną przez Hansena [1939] jako wyjaśnienie trudnej sytuacji gospodarki Stanów Zjednoczonych w latach 30. XX wieku. Doświadczenia krajów rozwiniętych w ciągu ostatnich dziesięciu lat sugerują możliwość istnienia strukturalnych zagrożeń dla trwałego wzrostu. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników, które mogą osłabiać wzrost w krajach UE, a także wskazanie narzędzi zapobiegających stagnacji. W części pierwszej omówiono główne źródła spowolnienia wzrostu (najważniejsze z nich to niski przyrost naturalny, spadek inwestycji, niepewność w gospodarce światowej, rosnące nierówności dochodu, ograniczenia skuteczności tradycyjnej polityki popytowej). W części drugiej przedstawione zostały propozycje reform wspierających stabilny wzrost gospodarczy w krajach UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.28 ; oai:dbc.wroc.pl:59599

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information