Object

Title: Rola innowacyjności w kształtowaniu spójności gospodarczej regionów (na przykładzie polskich województw)

Title in english:

Role of innovativeness in creating regional economic cohesion (on the example of Polish voivodeships)

Creator:

Czupich, Mariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 179-192

Abstrakt:

Wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej spowodowało, że Polska zyskała możliwość wsparcia procesów rozwojowych w różnych obszarach. Jednym z ich jest szeroko pojęta innowacyjność. Pomiędzy innowacyjnością i rozwojem gospodarczym zachodzą relacje o charakterze współzależności. Jest to związane z tym, że z jednej strony region jest miejscem sprzyjającym kreowaniu, absorpcji i dyfuzji innowacji, a z drugiej - rozwój regionu i jego konkurencyjność są uzależnione od innowacyjności gospodarki regionalnej. Celem artykułu jest przedstawienie zależności między innowacyjnością a poziomem rozwoju gospodarczego polskich województw. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że ponad połowa polskich regionów NUTS-2 w latach 2001 i 2006 charakteryzowała się wspomnianą zależnością. Poziom rozwoju gospodarczego rósł wraz ze wzrostem innowacyjności. Należy jednak dodać, że liczebnie przeważały województwa słabo rozwinięte, jednocześnie dotknięte deficytem innowacyjności. Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie wniosków pod adresem polityki spójności UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72075

Relation:

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information