Object

Title: Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Unii Europejskiej wobec makroregionu Polski Wschodniej

Title in english:

Factors determining the implementation of development policy of the European Union rural areas with comparison to the macroregion of Eastem Poland

Creator:

Walenia, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 251-260

Abstrakt:

Województwa Polski Wschodniej cechuje większa zależność od rolnictwa niż pozostałe części kraju. Rosną pozytywne efekty ułatwiania i wspierania pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynniki oddziałujące na szanse rozwojowe obszarów wiejskich to, obok rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rozwój infrastruktury technicznej, wzrost edukacji, przedsiębiorczości, atrakcyjności inwestycyjnej, dostępności: technik nowoczesnego komunikowania, wzrost jakości usług publicznych, bliskość centrów rozwoju gospodarczego i głównych szlaków komunikacyjnych. Zasadniczym wyzwaniem strategicznym dla obszarów wiejskich Polski Wschodniej jest lepsze skoordynowanie działań współfinansowanych z funduszy unijnych i krajowych, aby uzyskać ich możliwie wysoką komplementarność i synergię

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72081

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information