Object

Title: Pomoc zewnętrzna i endogenizacja wzrostu a polityka spójności - ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Kilka refleksji

Title in english:

Selected reflections on extemal support and endogenization of growth in the light of cohesion policy - with special consideration for the European Union

Creator:

Fiedor, Bogusław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 11-23

Abstrakt:

Artykuł rozpoczyna krótkie omówienie dwóch aspektów hipotezy konwergencji. Pierwszy z nich (teoretyczny) odnosi się do standardowej teorii wzrostu gospodarczego, drugi ma charakter normatywny i dotyczy aksjologicznych aspektów polityki społeczno-ekonomicznej, w tym polityki spójności Unii Europejskiej. Nie podejmując próby całościowej oceny polityki kohezji Unii Europejskiej z punktu widzenia jej rzeczywistego wpływu na tempo niwelowania różnic w poziomie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej w Unii Europejskiej, artykuł formułuje kilka refleksji, które koncentrują się na: - próbie sformułowania interpretacji polityki spójności jako formy regulowanego kapitalizmu; - potrzebie endogenizacji wzrostu jako celu, a zarazem warunku wzrostu skuteczności realizacji polityki spójności, przy znacznie jednak szerszym niż w Nowej Teorii Wzrostu pojmowaniu tej endogenizacji; - związkach zachodzących między efektami dystrybucyjnymi i wzrostowymi w ramach polityki spójności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72062

Relation:

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information