Object

Title: Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej w latach 2000--2016

Title in english:

Regional convergence in the European Union in the period 2000--2016

Creator:

Borowiec, Jan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 39-48

Abstrakt:

Przedmiotem tego artykułu jest analiza dwóch wymiarów konwergencji regionalnej w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich: konwergencji beta i konwergencji sigma. Konwergencja beta jest definiowana jako proces wyrównywania poziomów rozwoju regionów w UE, natomiast konwergencja sigma jako zmniejszanie nierówności regionalnych wewnątrz państw członkowskich. Celem badań jest ocena efektów konwergencji regionalnej w latach 2000-2016. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę regresji. Konkluzje są następujące: 1) efekty konwergencji beta są słabe na poziomie europejskim; 2) efekty te są odmienne w państwach członkowskich; w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wystąpiła silna konwergencja beta, podczas gdy w państwach Europy Południowej – silna dywergencja beta; 3) konwergencja sigma częściej przybierała postać dywergencji regionalnej; 4) interakcje między dwoma wymiarami konwergencji regionalnej przybierały formy konwergencji beta (lub dywergencji beta) i dywergencji sigma.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.03 ; oai:dbc.wroc.pl:61905

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information