Object

Title: Ewolucja bazy ekonomicznej a wzrost gospodarczy miast wojewódzkich

Title in english:

Evolution of economic base vs. economic growth of voivodship cities

Creator:

Bogdański, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 21-38

Abstrakt:

Podstawowym celem prezentowanych analiz było określenie wielkości, struktury oraz poziomu zróżnicowania bazy ekonomicznej miast wojewódzkich w Polsce. Zbadano także relacje między zmianami wielkości i struktury bazy ekonomicznej a poziomem wzrostu gospodarczego mierzonego wartością PKB per capita. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że większymi rozmiarami sektora egzogenicznego, tak w ujęciu względnym, jak i bezwzględnym, charakteryzowały się miasta duże. W przypadku tych ośrodków w strukturze bazy ekonomicznej dominowały usługi rynkowe. Wraz ze spadkiem rozmiarów miasta z reguły malała także liczba osób pracujących w działalności egzogenicznej, a w jej strukturze zwiększał się udział usług nierynkowych. Z analiz wynika także, że rozmiar i struktura bazy ekonomicznej miały wpływ na poziom wzrostu gospodarczego. Poziom PKB per capita był najwyższy w miastach o dużej liczbie pracujących w sektorze egzogenicznym i dominującym znaczeniu usług rynkowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.02 ; oai:dbc.wroc.pl:61904

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information