Object

Title: Uwarunkowania i bariery wykorzystania potencjału turystycznego ziemi kłodzkiej

Title in english:

Conditions and barriers to the use of the tourist potential of the Kłodzko Land

Creator:

Baran, Bernadeta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 9-20

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań i barier pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego ziemi kłodzkiej. W pracy skupiono się na atrakcyjności przyrodniczej, która w największym stopniu kształtuje potencjał turystyczny ziemi kłodzkiej, oraz na uwarunkowaniach infrastrukturalnych (głównie drogi) i aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowano następujące metody badawcze: analizę historyczną, statystyczną i porównawczą, wykorzystując dane statystyczne, strategie rozwoju jednostek samorządowych, inne opracowania oraz własne obserwacje. Z analizy wynika, że najcenniejszym atutem ziemi kłodzkiej są walory turystyczne, w tym unikatowe w skali kraju walory uzdrowiskowe. Turystyka w regionie kłodzkim może stać się „siłą napędową” regionu i znacząco wpłynąć na gospodarkę Dolnego Śląska, ale jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Konieczne jest zwiększenie aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze promocji produktów turystycznych, ale przede wszystkim doinwestowanie regionu w infrastrukturę turystyczną i komunikacyjną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.01 ; oai:dbc.wroc.pl:61902

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information