Object

Title: Wyzwania dla polityki spójności związane ze wsparciem innowacyjnychMSP na przykładzie Polski

Title in english:

Challenges for cohesion policy related to the support of innovative SMEs on the example of Poland

Creator:

Szmigiel, Kinga

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 152-159

Abstrakt:

Artykuł przedstawia analizę problematyki wspierania innowacyjnych MSP, która ulegała stopniowym zmianom w kolejnych dokumentach strategicznych Unii Europejskiej. W oparciu o te zmiany ewolucję przechodziły również polskie dokumenty strategiczne tworzone dla kolejnych okresów programowania, począwszy od akcesji do UE w 2004 r. Pomimo rosnącej wagi wsparcia sektora MSP, zwłaszcza podmiotów wdrażających innowacje, przełożenie tego priorytetu na konkretne działania nadal stanowi dla Polski duże wyzwanie. Polski sektor MSP wykazuje zróżnicowane potrzeby, na które polityka krajowa oraz unijna odpowiadają jedynie częściowo. Skupienie jedynie na podmiotach wdrażających innowacje, przy jednoczesnym zaostrzeniu kryteriów przyznawania pomocy, może prowadzić do polaryzacji sektora, w którym jedynie niewielki procent podmiotów będzie kwalifikował się do otrzymywania wsparcia. W Polsce potrzebne jest szersze spektrum instrumentów pomocowych, które uwzględniłyby różne potrzeby i możliwości rozwojowe małych i średnich firm.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.14 ; oai:dbc.wroc.pl:61928

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information