Object

Title: Znaczenie polityki strukturalnej Unii Europejskiej dla rozwoju województwa śląskiego

Title in english:

The role of the EU structural policy in the development of Silesian Voivodeship

Creator:

Gierczycka, Jadwiga

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 167-176

Abstrakt:

Konieczność prowadzenia wewnątrz Unii Europejskiej polityki strukturalnej jest konsekwencją dużego zróżnicowania poziomu rozwoju społecznego i ekonomicznego krajów członkowskich oraz istnienia bardzo dużych dysproporcji między regionami w tych krajach. Istotną rolę w polityce strukturalnej i regionalnej Wspólnoty odgrywają fundusze strukturalne. W perspektywie finansowej 2007–2013 funkcjonują: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Z 16 programów regionalnych realizowanych obecnie w Polsce jednym z największych pod względem rozmiarów wydatków jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Program ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej; gospodarczej i przestrzennej regionu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72411

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information