Object

Title: Regionalny wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na społeczno-ekonomiczny rozwój państw w warunkach globalizacji

Title in english:

Regional influence of international enterprise on social and economic development of states in the conditions of globalization

Creator:

Predygier, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 584-593

Abstrakt:

Globalizacja i internacjonalizacja tworzą szanse rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Szanse te mogą zostać wykorzystane przez państwa. Skutkami pozytywnymi mogą być: rozszerzenie rynków zbytu, poprawa pozycji konkurencyjnej państwa, zwiększenie wpływów do budżetu państwa i poprawa bilansu handlowego. Oprócz skutków pozytywnych funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych niesie za sobą także skutki negatywne: brak tworzenia nowych miejsc pracy w wyniku przenoszenia działalności, utrata kontroli państw nad działalnością umiędzynarodowionych przedsiębiorstw, zachwianie równowagi bilansu płatniczego, zwiększanie importu towarów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72449

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information