Object

Title: Integracja systemów gwarancyjnych na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego

Title in english:

Integration of The Guarantee Schemes on the EU Single Financial Market in the Financial Safety Net Framework

Creator:

Jurkowska-Zeidler, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 95-101

Abstrakt:

Jednym z nadrzędnych celów przyświecających utworzeniu jednolitego rynku finansowego w UE jest zapewnienie deponentom i inwestorom wysokiej ochrony środków powierzonych instytucjom finansowym. Jest to nie tylko gwarancją wiarygodności tego rynku, ale stanowi wręcz warunek jego istnienia. Brak harmonizacji w zakresie ustanawiania i funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych może powodować problemy z zapewnieniem jednolitych warunków klientom instytucji finansowych na wypadek ich upadłości oraz negatywnie wpływać na efektywne funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Efektywność ta determinowana jest ochroną wszystkich nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, stąd należy uwzględnić ważną rolę funduszy gwarancyjnych w sieci bezpieczeństwa finansowego. Istotne jest też ustalanie takich samych zasad działania funduszy gwarancyjnych na rynku finansowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74135

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information