Object

Title: Zagrożenia wynikające z kryzysu finansowego dla polskiego rynku ubezpieczeń

Title in english:

Threats Resulting from Financial Crisis for Polish Insurance Market

Creator:

Bednarczyk, Teresa H.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 11-17

Abstrakt:

Konsekwencje obecnego kryzysu finansowego poniosły głównie banki inwestycyjne oraz grupy finansowe, które przyczyniły się też do jego powstania. Tradycyjne zakłady ubezpieczeń uniknęły, jak do tej pory, poważniejszych skutków kryzysu, jednakże funkcjonują pod jego wpływem w warunkach zwiększonej niepewności na globalnym rynku. W artykule podjęto próbę określenia najważniejszych zagrożeń, jakie wynikają z tzw. efektu zarażania kryzysem finansowym dla rynku ubezpieczeń. Omówiono bezpośrednie zagrożenia dla stabilności sektora ubezpieczeń, wynikające z działalności inwestycyjnej ubezpieczycieli (inwestycje w toksyczne aktywa oraz w instrumenty rynku kapitałowego) oraz finansowej (udzielanie gwarancji finansowych). Omówiono też zagrożenia dla polskiego sektora ubezpieczeń o charakterze pośrednim, wynikające z załamania się rynku papierów wartościowych, globalnego spowolnienia gospodarki oraz powiązań kapitałowych z instytucjami prowadzącymi m.in. działalność bankową i inwestycyjną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74124

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information