Object

Title: Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce

Title in english:

Competitiveness Determinants of Insurance Companies in Poland

Creator:

Płonka, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 192-198

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja i systematyka determinant konkurencyjności zakładów ubezpieczeń z punktu widzenia zarządzania zakładem ubezpieczeń (podejście mikroekonomiczne). Nakreślono mikroekonomiczne podstawy analizy konkurencyjności, identyfikując dwie grupy determinant: ex ante, determinujące pozycję podmiotu rynkowego i dalsze procesy decyzyjne, oraz ex post, wynikające z podjętych decyzji i wyznaczające efektywność działań. Omówiono determinanty ex ante, dzieląc je na egzogeniczne i endogeniczne. Zwrócono uwagę na rosnące znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu potencjału konkurencyjnego podmiotu rynkowego. Determinantami konkurencyjności ex post są efekty procesów decyzyjnych, zagregowane w określonej pozycji konkurencyjnej, rozpatrywane na trzech poziomach jako wartość dodana: finansowa, ekonomiczna, społeczna. Pracę kończą wnioski dotyczące modelu oceny konkurencyjności i pomiaru efektywności zakładów ubezpieczeń

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74147

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information