Object

Title: Rola outsourcingu w przemyśle i usługach – analiza porównawcza

Title in english:

The role of outsourcing in the industry and services − comparative analysis

Creator:

Maziarczyk, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 71-80

Abstrakt:

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrożenie outsourcingu w swojej działalności. Celem artykułu było ustalenie znaczenia outsourcingu w spółkach z sektora przemysłu i usług, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadzenie analizy umożliwiło sprawdzenie, czy spółki o odmiennym charakterze działalności w takim samym stopniu są skłonne korzystać z usług dostawców zewnętrznych. Przebadanie udziału kosztów, jakie spółki poniosły w ramach usług obcych w latach 2015-2018, umożliwiło częściową weryfikację przyjętej hipotezy. Należy zaznaczyć, iż istnieje pewne ograniczenie w interpretacji otrzymanych wyników. Nie wszystkie koszty, które wchodzą w skład usług obcych, muszą podlegać outsourcingowi. Okazało się, że istnieją istotne różnice w skłonności do powierzania części swoich zadań wykonawcy zewnętrznemu w różnych sektorach. Potwierdza to literatura oraz wynik nieparametrycznego testu U Manna-Whitneya

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.05 ; oai:dbc.wroc.pl:75148

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information