Object

Title: Bariery rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie jednostek z branży mięsnej – wyniki badania ankietowego

Title in english:

Enterprise development barriers on the example of meat industry enterprises − results of the survey research

Creator:

Pawlonka, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 115-126

Abstrakt:

Tematyka istnienia i klasyfikacji barier rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach stanowi przedmiot licznych badań. Rzadko jednak wskazuje się na skalę oddziaływania tych barier na poszczególne przedsiębiorstwa spośród niejednorodnej grupy, jaką jest sektor MŚP. Głównym celem badania była identyfikacja barier rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem kryterium wielkości podmiotów gospodarczych oraz ocena skali ich oddziaływania na badane przedsiębiorstwa w zależności od wielkości jednostek gospodarczych. Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie najistotniejszych barier wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw, takich jak niska rentowność, brak odpowiedniej integracji pionowej i poziomej, wahania cen surowców, wraz ze stwierdzeniem siły ich oddziaływania w zależności od wielkości badanych przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.08 ; oai:dbc.wroc.pl:75151

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information