Object

Title: Realizacja regionalnej strategii innowacji w hiszpańskim regionie Castilla-Leon

Title in english:

Implementation of Regional Innovation Strategy in Spanish Region of Castilla-Leon

Creator:

Derlukiewicz, Niki

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 77-85

Abstrakt:

Współcześnie coraz więcej regionów w Unii Europejskiej opracowuje, a następnie wdraża strategiczne dokumenty dotyczące rozwijania innowacyjnej gospodarki, którymi są regionalne strategie innowacji. W artykule przedstawiono istotę regionalnej strategii innowacji oraz zaprezentowano doświadczenie hiszpańskiego regionu Castilla-Leon w zakresie implementacji tego dokumentu. Przedstawiono krótką charakterystykę regionu Castilla--Leon, ogólne cele i założenia regionalnej strategii innowacji opracowanej dla tego regionu oraz opisano zmiany, do jakich doszło w regionie w okresie wdrażania omawianej strategii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119159

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information