Object

Title: Efekty funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Title in english:

Effects of Functioning of Slupsk Special Economic Zone

Creator:

Małachowski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 311-324

Abstrakt:

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 r. Położona jest w północnej części Polski, w bliskości Republiki Federalnej Niemiec. Na koniec grudnia 2009 r. powierzchnia całkowita Strefy wynosiła 401,1725 ha (z czego ok. 59,1% stanowiły grunty zagospodarowane) rozlokowanych w trzech województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Do tego czasu wydano 71 zezwoleń na działalność gospodarczą w SSSE. Liczba zatrudnionych zasadniczo systematycznie wzrastała i wynosiła 2,4 tys. osób. Funkcjonują tu firmy głównie z branży motoryzacyjnej, hutnictwa, przetwórstwa drzewnego, branży metalowej, przetwórstwa ryb oraz usług transportu i magazynowania. Zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie funkcjonować do 2020 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119179

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information