Object

Title: Inwestycje samorządowe na Dolnym Śląsku w latach 2006-2008

Title in english:

Investments of Local Authorities in Lower Silesia in the Period 2006-2008

Creator:

Maciejuk, Marian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 303-310

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano aktywność inwestycyjną trzech szczebli jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, tj. gmin miejskich, wiejskich i miejsko--wiejskich, powiatów ziemskich i grodzkich oraz województwa samorządowego w latach 2006-2008. Zróżnicowanie inwestowania ukazano pod względem struktury nakładów inwestycyjnych, dynamiki nakładów inwestycyjnych, udziału nakładów inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem oraz aktywności samorządów w pozyskiwaniu funduszy unijnych na Dolnym Śląsku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119178

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information