Object

Title: Obszary kształtowania konsensusu społeczności regionalnych na rzecz innowacji na przykładzie regionalnych strategii innowacji

Title in english:

Areas for Creating Innovation Oriented Regional Community Consensus Based on the Example of Regional Innovation Strategies

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 447-457

Abstrakt:

W niniejszym artykule została podjęta próba wskazania na obszary kształtowania konsensusu społeczności regionalnych na rzecz innowacji w odniesieniu do regionalnych strategii innowacji dla poszczególnych województw. Dla każdego z regionów przedstawione zostały najważniejsze elementy, działania, inicjatywy podejmowane w aspekcie kształtowania konsensusu regionalnego dla innowacji. Wśród ciekawszych projektów można wymienić wspieranie klastrów przedsiębiorczości, fora gospodarcze i polityczne, tworzenie regionalnych centrów innowacyjności, konferencje i warsztaty strategiczne, współpracę jednostek badawczo-rozwojowych, tworzenie powiązań B2B, projekty typu "foresight". W ramach podsumowania sformułowane zostały rekomendacje i oceny mające na celu wskazanie kierunków działania mogących usprawnić proces realizacji RSI.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119191

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information