Object

Title: Finansowanie rozwoju regionalnego ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Przykład województwa dolnośląskiego

Title in english:

Funding of Regional Development from the European Union Sources in Years 2007-2013. The Example of Lower Silesia Voivodeship

Creator:

Wilk,Kazimiera

Abstrakt:

W artykule dokonano krótkiej charakterystyki polityki spójności Unii Europejskiej w obecnym okresie programowania budżetowego. Opisano także politykę spójności w Polsce, której zasady, cele, instrumenty realizacyjne zawarto w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia. Ważną częścią artykułu są rozważania na temat realizacji polityki spójności w województwie dolnośląskim. Przedstawiono tu priorytety i działania (oraz alokację środków finansowych przeznaczonych na ich realizację) określone w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego. Wskazano również na dotychczasowy stopień realizacji wybranych działań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119202

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information