Object

Title: Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

Title in english:

Sustainable Development of Transport in Urban Areas

Creator:

Kożlak, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 243-253

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano możliwości rozwoju transportu na terenach zurbanizowanych, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Omówiono kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu, ze szczególnym uwzględnieniem planowania zintegrowanego. Podstawowa zmiana polega na tym, że już nie dąży się do zaspokojenia pojawiających się potrzeb transportowych, ale różnymi metodami aktywnie się nimi zarządza. Przedstawiono wybrane metody zarządzania popytem oraz instrumenty wpływające na efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119173

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information