Object

Title: Gospodarstwa agroturystyczne i bariery ich rozwoju w regionie turystycznym roztocza

Title in english:

Agrifarms and barriers of their development in the tourist region of Roztocze

Creator:

Dziechciarz, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 225-235

Abstrakt:

W Polsce „regionem peryferyjnym” zostało nazwanych pięć województw tzw. ściany wschodniej. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego powstały ekspertyzy pod ogólną nazwą „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”. Ukierunkowują one działania rządu w dziedzinie polityki społeczno-ekonomicznej dla tego obszaru Polski. Określono w niej także priorytety dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – a jednym z nich jest rozwój agroturystyki. Dla władz lokalnych, środowiska naukowego oraz właścicieli gospodarstw ważnym zadaniem stało się określenie aktualnego stanu posiadania agroturystyki. Autor opracowania przedstawia wybrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw regionu turystycznego Roztocza, dotyczące m.in. barier ekonomicznych w rozwoju przedsiębiorczości na tym obszarze.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123261

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information