Object

Title: Współpraca w kreowaniu marki destynacji turystycznej na przykładzie Beskidzkiej 5

Title in english:

Cooperation in the process of creating destination brand – the example of Beskidzka 5

Creator:

Dębski, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 412-422

Abstrakt:

Celem poniższego artykułu jest prezentacja wybranych aspektów kreowania marki regionu, a zwłaszcza możliwości partycypacji przedsiębiorców w tym procesie. W części teoretycznej pracy omówiono model tworzenia marki turystycznej mikroregionu. Stanowił on bazę części badawczej, dotyczącej marki Beskidzka 5. Jako punkt wyjścia do badania przyjęto założenie, mówiące, że w przypadku małych i średnich destynacji turystycznych stworzenie silnej marki jest możliwe jedynie przy zaangażowaniu przedsiębiorstw działających w regionie. Na podstawie tego założenia sformułowano hipotezę badawczą, wskazującą na niski udział przedsiębiorców w kreowaniu marki Beskidzka 5, co zostało potwierdzone w badaniu. Różnorodne są jednak przyczyny tej sytuacji, aczkolwiek jako główna jawi się niska świadomość korzyści związanych z tworzoną marką.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123289

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information